Holos Coaching Praktijk
 
Terug naar jezelf

Burn-out & Stress gerelateerde klachten 

Zoveel als er over wordt geschreven, net zoveel behandelvormen zijn er.

Holos coaching bied een traject aan waarbij een combinatie van reguliere en natuurgeneeskundige methoden worden gebruikt.

Een behandeling bestaat doorgaans uit verschillende fasen die zijn effectiviteit hebben bewezen.

1e FASE

De eerste fase waarbij het lichamelijke herstel het belangrijkste is. 

·        Samen maken we een dagschema waarin lichamelijke rust & geestelijke rust het belangrijkste is. 

Ook je voedingspatroon wordt hierin meegenomen.

·        Energetische behandelingen en rustgevende massages zodat je lichaam en geest weer wennen om die permanente staat van paraatheid los te laten. Hierdoor kun je beter slapen, stroomt je energie beter waardoor je meer tot rust komt en lichamelijke klachten minder worden.

·        Een concentratie test die je 1 tot 2 x per week zelf kan doen, dit zodat je weet wat je concentratietijd is om de dingen te kunnen doen die echt nodig zijn op een dag.

 

De tweede fase, Tot jezelf komen & jouw signalen leren kennen

·        Het aanpassen van je dagschema waarin er ook wordt gekeken naar het voorzichtig opbouwen van je conditie. Het onderhouden hiervan is het belangrijkste doel.

·        Energetische behandelingen & massages bij lichamelijke klachten en om de energie stroom goed te laten doorstromen in je lichaam. Je komt beter tot jezelf en leert ook de signalen van je lichaam beter kennen in rust en stress vollere situaties.

·        Coachende gesprekken die in het begin van de eerste en tweede fase geruststellend van aard zijn. Een luisterend oor.

·        Ook de concentratie test die je jezelf nog steeds uitvoert komt nog terug.

De derde fase, Onderzoeken & Energie terug krijgen en afsluitfase 

  • Later in fase 3 kijken we, als je energie weer wat is opgebouwd en je meer zin krijgt in het ondernemen van dingen, hoe je energieboekhouding is.  Waar ligt je grens en wat gebeurt er met je als je over die grens gaat? Wat staat er op een weekplanning en hoe kun je heel voorzichtig weer meer gaan plannen. Ik heb het dan over de noodzakelijke dingen.

 

De derde fase is ook de fase waar we, samen gaan kijken en onderzoeken waardoor je in deze situatie terecht bent gekomen. Welke gedachten, leefwijze, gedrag en eventuele problemen hebben een rol gespeeld waardoor je deze burn-out/ stress klachten hebt gekregen.  Het is dus belangrijk om te beseffen dat je bereid moet zijn om je eigen gedachten en gedrag te onderzoeken en waar nodig is te veranderen.

Je leert vaardigheden om je eigen grenzen aan te voelen en je assertiviteit te ontwikkelen.

Je leert je eigen disfunctionele gedachten herkennen en om te zetten in functionele gedachten.

Wie ben jij? Wat wil jij? Hoe ga je dit verwezenlijken? Vragen waar je misschien al heel lang mee worstelt kunnen in deze fase ook besproken worden en met oefeningen gaan we daarmee aan de slag.

 

Vanuit mijn HBO opleidingen voor de geestelijke gezondheidszorg en HBO life coaching gebruik ik een methodiek die holistisch is van aard. De mens is één geheel, lichamelijk en geestelijk zijn verbonden met elkaar.

Mijn werkwijze kan beschreven worden als no-nonsense coachen, praktisch & effectief, empathisch & warm, spiritueel zonder zweverigheid maar respectvol over Spiritualiteit.

(Zoals eten en drinken het lichaam voeden, wordt de geest gevoed door spiritualiteit. Het woord spiritueel is afkomstig van het Latijnse ‘spiritus’ dat adem betekent. Adem is het symbool voor leven. Er bestaat een stoffelijk leven (het lichaam) en een onstoffelijk bestaan (de geest). Tegenwoordig gebruiken we het woord spiritualiteit als een brede aanduiding van alles dat met het onstoffelijke bestaan heeft te maken.) uit spiritueel woordenboek.nl

Iedereen is anders, een traject tijd is dan ook individueel. Meer weten of wil je en keer kennis maken? 

Afspraak maken